Jihomoravské pivovary
Jihomoravské pivovary

Vítejte na stránkách  společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.

Společnost Jihomoravské  pivovary, a.s. vznikla v roce 1994 jako jeden z nástupců velkého státního podniku, sdružujícího v minulosti řadu pivovarů a sodovkáren na střední a jižní Moravě, a to s cílem řízení jeho přechodu na tržní hospodářství a řešení majetkových křivd z minulosti. Postupem času byla tak většina tohoto tehdy státního majetku restituována a privatizována. V současné době zůstává hlavním aktivem společnosti areál průmyslového pivovaru ve Vyškově. 100% akcionářem společnosti je v současnosti Česká republika, zastoupena Ministerstvem zemědělství.

Historie pivovaru  Vyškov

Historie vyškovského pivovaru je velmi dlouhá. Byl založen již v roce 1680 olomouckým biskupem Karlem z Lichtenštejna. Z písemných záznamů je ale zřejmé, že vaření piva (tzv. právo várečné) existovalo ve Vyškově již více než 200 let před tím, v režii vyškovských měšťanů, a velmi pravděpodobně ještě mnohem dříve.

Olomoucké biskupství samo vařilo pivo ve Vyškově téměř 200 let, konkrétně až do roku 1855, kdy se rozhodlo začít pivovar pronajímat různým nájemcům. Tato situace trvala až do konce druhé světové války. Krátké poválečné období národní správy a nejasných majetkových vztahů bylo v roce 1948 ukončeno znárodněním a následným přechodem pod velký nápojový koncern Středomoravské pivovary n. p. se sídlem v Brně (od roku 1960 Jihomoravské pivovary, n. p.)

Osud pivovaru se tak spojil s velkou společností. Ta ještě několikrát změnila název i právní formu (národní -> koncernový -> státní podnik), aby se pak po pádu komunismu v roce 1991 transformovala na státem vlastněnou akciovou společnost Pivovary a sodovkárny Brno, a.s.

Jejím následným dělením na jednotlivé firmy vznikla v roce 1994 i současná společnost Jihomoravské  pivovary, a.s. V rámci restitucí a privatizací došlo k postupnému řízenému zúžení majetku na pivovar ve Vyškově. V roce 2011 přestává společnost vařit ve Vyškově pivo ve vlastní režii a pivovar pronajímá společnosti Czech Beverage Industry Company a.s. Ta ukončila výrobu piva na jaře roku 2017.